HNAA01141U NÆR, Jæger-samler og agerbrugssamfund (Neolitisering)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Hunter, Gatherer and Agriculture (Neolithisation)

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kursusindhold

Kurset omhandler arkæologi, historie, økonomi samt den materielle og socio-politiske udvikling. Kurset gennemgår udvalgte aspekter af Nærorientalsk (Levanten, Mesopotamien, Iran, Anatolien) og Ægyptens arkæologi, historie og samfundsforhold fra de palæolitiske og neolitiske perioder med hovedvægt på tiden fra ca. 12.000-6.000 f.v.t. Heriblandt udvalgte teorier omkring neolitiseringsprocessen, som skal gøre den studerende istand til at vurdere forskellige teorier om et givent emne i forhold til hinanden.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Neolitisering(nærorientalsk arkæologi (fagelementkode HNAB01141E)
Simmons 2007, The Neolithic Revolution in the Near East; Matthews 2000, The Early Prehistory of Mesopotamia, Midant-Reynes 2000, The Prehistory of Egypt, og  kompendier
Det er en fordel, men ingen forudsætning at have deltaget i kurserne Mesopotamien i Oldtiden samt Ægypten i Oldtiden. Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur.
Den vil grundlæggende være i forelæsningsform. Mere detaljeret information vil blive studeret og præsenteret af de studerende selv, bl.a. i form af en mindre skriftlig opgave. Særlige teoretiske og metodiske problemstillinger vil være centrum for gruppediskussioner.De studerende vil med mellemrum arbejde i grupper. Fælles oplæg herfra præsenteres i forbindelse med undervisningen. Deltagelse i eksamen forudsætter at den studerende enten har deltaget i gruppearbejde, holdt et mundtligt oplæg på max. 20 min. eller afleveret en skriftlig opgave på 5-7 sider.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Forberedelse
 • 313,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Projektarbejde
 • 28
 • Vejledning
 • 14
 • I alt
 • 412,5