HMSB10021U MIN, Minoriteter i Danmark - med udblik til Europa

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Minorities in Denmark, in a European perspective

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Minoritetsstudier
Kursusindhold
Med empirisk udgangspunkt belyses minoritetsgrupper, der er karakteristiske i udvalgte perioder i både Danmark, det øvrige Norden og Europa. Det belyses, hvordan de pågældende minoritetsgrupper er opstået: ved migration, kolonisering, segregering, udskillelse af anderledeshed m.v. Der fokuseres på staternes holdning, lovgivning og politik samt samspillet mellem hhv. majoritets- og minoritetsbefolkningens holdninger og handlinger. Undervisningsforløbet sætter nutidige emner og problemstillinger i historisk perspektiv. Følgende temaer kan inddrages: - relationen mellem stat og folk og denne relations betydning for minoriteter (oprindelige folk, nationale mindretal, indvandrere og flygtninge, handikappede og seksuelle minoriteter), - forskelle og ligheder i politikken overfor minoriteter og oprindelige folk i Europa herunder suverænitetsbestemmelser, sprogpolitiske forhold m.v., - etniske og religiøse konflikter og konfliktløsninger; majoritets- og minoritetsstrategier (migration m.m.) i de europæiske lande
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning:
Minoriteter i Danmark, med udblik til Europa (fagelementkode HMSB10021E)
Fortrinsvis artikler tilgængelige på nettet, men indkøb af enkelte bøger må påregnes
Det er en forudsætning, at deltagerne kan læse akademiske tekster på engelsk
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, herunder studenteroplæg og –opgaver
Besøg på museer etc. indeholdes i kurset, der må påregnes adgangsbillet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 154
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse