HMSA10049U AFLYST: MIN, Måderne hvorpå det normale bliver normalt. Introduktion til queerteorier (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The ways the normal becomes normal. Introduction to queer theories

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Minoritetsstudier 2007 eller

KA tilvalg studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008
Kursusindhold

Kurset introducerer queerteorier med det formål at fokusere på analytiske og teoretiske forståelser af magt, in-/eksklusion, normalitet, andetgørelse og mino-/majoriseringssprocesser. 

Mange queerteorier har historisk fokuseret på produktioner af køn og seksualitet, men har i deres grundform været intersektionelle, således at en række forskelsskabende identitetskategorier analyseres i samspil. Kurset forudsætter derfor, at queer ikke nødvendigvis eller alene referer til det ikke-heteroseksuelle, men ønsker at undersøge hvordan det queer (forstået som det patologiserede, andetgjorte, mistænkeliggjorte, perverse, ikke-nationale, uønskede) cirkulerer i produktionen af det normale. Vi vil fokusere på den sårbarhed og de udgrænsninger queer positioner og identiteter lever med, men også den modstand og viden, der skabes i det normales periferi. 

Kurset vil skifte mellem teoretiske introduktioner og mere aktuelle cases (film, offentlige debatter, TV, diskurser, lovgivning osv.), hvor teorierne sættes i spil i særdeleshed i forhold til forskelsskabende identitetskategorier som seksualitet, køn, race, nationalitet og klasse. 

Centrale begreber, som vi vil følge gennem kurset, vil være hetero- og homonormativitet, homonationalisme, performativitet, bio- og nekromagt. Og de centrale teoretikere vil være Foucault, Butler, Sedgwick, Ahmed, Puar og Duggan.

Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning:
Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E)
Særligt studeret emne B (fagelementkode HMSB10051E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)

Der vil blive etableret et trykt kompendium og et e-kompendium på Absalon. Kurset vil veksle mellem introduktion til teori og anvendelse på en række empiriske eksempler fra den politiske offentlighed, dokumentarfilm, cinema og TV.

Holdundervisning, hvor de studerendes input vægtes højt. Kurset vil veksle mellem forelæsning, analytiske og empiriske øvelser og klassesamtaler.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse