HMSA10048U MIN, Minoriteter og outsidere i Østasien med særligt fokus på Japan

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Outsiders and Minorities in East Asia with special focus on Japan

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Japanstudier 2007-ordningen eller Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008-ordningen.

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Minoritetsstudier 2007-ordningen eller Studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008-ordningen.
Kursusindhold
Kurset analyserer processer i Japan, der afgør om et menneske er ”ude” eller ”inde” i det japanske samfund. Blandt de, der dømmes ude, er de oprindelige folk, (ainu), migrerede folk (Kina, Korea, Latinamerika, m.fl.), religiøst ”urene” folk, emigrerede japanere, der vender tilbage til Japan, og en lang række socialt afvigende meget forskellige mennesker. Mulighederne for mobilitet mellem grupper eller for at ”passere” som ”normal” drøftes. Vi vil også komme ind på politiske og juridiske tiltag, der kunne fremme lighed og accept mellem grupperne, og på gruppernes egen politiske virksomhed.
Målbeskrivelser
BA tilvalg Japanstudier 2007-studieordning:
Japansk Realia A (fagelementkode HJAB10041E) eller Japansk Realia B (fagelementkode HJAB10071E)

BA tilvalg Minoritetsstudier 2007-ordning:
Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E) eller Særligt studeret emne B (fagelementkode HMSB10051E)


KA Asienstudier 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HJAK03051E) eller Emnekursus B (fagelementkode HJAK03101E)

KA tilvalg Minoritetsstudier 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E) eller Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)
En lang række artikler eller kapitler fra bøger, samt visuelt materiale fra Internettet.
Studerende skal have mindst to års erfaring med universitetsstudier
Forelæsninger med diskussion
Der vil være tekster der skal læses til de fleste kursusgange
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 154