HMSA10047U  MIN, Fra tålt minoritet til yndlingsminoritet: Seksualitet, køn og race i samtidige homoseksuelle rettighedskampe

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

From tolerated to model minority: Sexuality, gender, and race, in contemporary gay and lesbian struggles of sexual emancipation

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning i Minoritetsstudier eller KA tilvalg 2008-studieordning Studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier
Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i den homoseksuelle minoritets kamp for social, juridisk og politisk anerkendelse og ligestilling i de sidste 30 år. Fra at have været en stigmatiseret minoritet ekskluderet fra det sociale og politiske, har den homoseksuelle minoritet opnået næsten fuld ligestilling i det politiske og anerkendelse af sociale problemer. Men i stedet for at etablere en udviklingshistorie, ønsker kurset at analysere forandringerne som indgange til kritiske analyser af, hvordan minoritets- og majoritetsprocesser etableres i nationalistiske, normative og regulerende rammer. Kurset bruger således den homoseksuelle rettighedskamp som en prisme, hvor igennem en række kritiske teorier og undersøgelser (inden for queer-, queer of color-, kritisk race-, postkoloniale og bio- såvel som nekropolitiske teorier) sættes i spil og udfordres. Nogle af de centrale spørgsmål, som guider kurset, er: Hvordan etableres den homoseksuelle figur som ønskelig i det nationale fællesskab? Hvordan hænger denne etablering sammen med nationalisme og racisme? Hvordan spiller andre forskelsskabende kategorier, som race, køn, nationalitet og religion, ind i konstruktionen af en national yndlingsminoritet? Og hvordan sammenvæves disse kategorier i samtidens etableringer, forhandlinger og udgrænsninger af minoritets- og majoritetspositioner.

Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning:
Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E)
Særligt studeret emne B (fagelementkode HMSB10051E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)

Der vil blive etableret et e-kompendium på Absalon. Kurset vil veksle mellem introduktion til teori og anvendelse på en række empiriske eksempler fra den politiske offentlighed, dokumentarfilm, cinema og TV.

Holdundervisning, hvor de studerendes input vægtes højt. Kurset vil veksle mellem forelæsning, analytiske og empiriske øvelser og klassesamtaler
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 112
  • I alt
  • 154