HMSA10012U MIN, Minoritetsforskningens teorier

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Theories of Minority Research

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Minoritetsstudier 2007 eller KA tilvalg 2008-studieordning Studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008
Kursusindhold
Forløbet har til formål at give den studerende kendskab til centrale teorier med relevans for minoritetsforhold, samt en teoretisk baseret forståelse af problemstillinger og indfaldsvinkler til udforskningen af minoriteters vilkår. Teorierne behandler minoritetsproblematikker tværfagligt ud fra forskellige samfundsvidenskabelige og humanistiske indfaldsvinkler (religionsvidenskab, antropologi, historie, idéhistorie, filosofi, politologi, sociologi og psykologi). Igennem teorierne skal den studerende opnå viden om minoritetsdefinitioner og -kategorier, nationalisme- og racismeteorier, migrations- og identitetsdannelsesprocesser, integration, konflikt og rettigheder. Teorierne belyses med eksempler fra minoritetsforhold verden over, aktuelt og historisk
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning:
Minoritetsforskningens teorier (fagelementkode HMSB10011E)

KA tilvalg 2008-studieordning: Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Grundbog: Helen Krag, Mangfoldighed, magt og minoriteter (Forlaget Samfundslitteratur). Herudover elektronisk kompendium
Forelæsninger, tekstanalyse og diskussion
KA kan tage kurset efter aftale med underviser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse