HMØK03692U ARAB, Medier i Mellemøsten

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Media in The Middle East

Uddannelse
Udbydes efter: KA 2008-studieordning for kandidatuddannelsen i
Mellemøstlige sprog og samfund.
Kursusindhold
Historisk har de mellemøstlige stater haft et stærkt monopol på både presse, radio og tv, som samtidig har været et forsøg på at monopolisere en model for en moderne national identitet. Det er bl.a. denne model, som en ny muslimsk offentlighed igennem brugen af nye medier som fx satellit-tv, mobiltelefoni og internet udfordrer. Der er tale om medier, som ikke længere kun er statens talerør, men afspejler en global og lokal kompleksitet, hvor traditionelle religiøse, kulturelle og politiske identiteter forhandles. Udover en generel introduktion til mellemøstlige mediers historiske udvikling, vil der på kurset blive inddraget teori om globaliseringens og nye mediers betydning for den regionale udvikling.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Medier i mellemøsten (Fagelementkode HMØK03691E)
På kurset bruges bøger, visuelle materialer, internet og avisartikler
Kurset har karakter af seminar-form, som forudsætter høj studenter-aktivitet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5