HMØK03661U ARAB, De mellemøstlige landes økonomi og politiske systemer

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Political and economic systems in the Middle East

Uddannelse
Udbdyes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Mellemøstlige sprog og samfund, 2008
Kursusindhold
Kurset har til formål dels at give den studerende indsigt i og forståelse af de forskellige politiske systemer, der findes i den moderne mellemøstlige verden og dels at give den studerende viden om den skiftende økonomiske politik, skiftende politiske systemer har benyttet for at sikre økonomisk vækst gennem de seneste årtier.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning: HMØK03661E

Roy R. Anderson; Robert F. Seibert & Jon G. Wagner: Politics and Change in the Middle East, New Jersey: Pearson Education Inc. 2009.

Allan Richards & John Waterbury: A Political Economy of the Middle East, 3. Edition, Boulder: Westview Press 2009.

Der udarbejdes tillige en materialesamling til kurset. Den vil være tilgængelig ved kursets begyndelse.
Der kræves almindeligt viden om Mellemøstens historie idet 20. og 21. århundrede.
Holdundervisning med diskussion – det forventes derfor, at alle til hver gang har læst i henhold til undervisningsplanen
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5