HMØK03571U ARAB, Kommunikativ færdighed

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Communicatvie competence

Uddannelse
Udbydes efter: KA 2008-studieordning Mellemøstlige sprog og samfund.
Kursusindhold
Kurset vil beskæftige sig bredt med temaet: Opbygning af civilsamfund i arabiske lande. Tekstmaterialet vil indeholde: Mediestof, politiske kommentarer og debatartikler, lettere filosofiske tekster, blogsider og videnskabelige artikler.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Kommunikativ færdighed (Fagelementkode HMØK03571E)
Tekster og link vil blive gjort tilgængelige via Absalon eller evt. uddelt i kopi.
BA i arabisk
Holdundervisning med målrettet træning af kommunikative kompetencer og opgaveskrivning på arabisk.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5