HMØK03531U ARAB, Moderne sprog: morfologi, fonetik og syntaks

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern language – phonetics, morphology and syntax

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Mellemøstlige sprog og samfund, 2008
Kursusindhold
Særlige forhold i moderne standardarabisk gennemgås og diskuteres
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Moderne sprog-Fonetik, morfologi og syntaks
(fagelementkode HMØK03531E)
Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5