HMØK03521U ARAB, Klassisk Litteratur med litterær teori og metode

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Classical Literature with literary theory and method

Uddannelse
Udbydes efter: KA 2008-studieordning Mellemøstlige sprog og samfund.
KA 2008-studieordning:
Klassisk Litteratur med litterær teori og metode (Fagelementkode HMKØK03521E)
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5