HMØA03671U PERS, Antropologi og Sociologi i Mellemøsten

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Anthropology and Sociology in the Middle East

Uddannelse
Udbydes efter: Kandidatuddannelsen i Mellemøstlige Sprog og Samfund, 2008-ordningen, Kandidatuddannelsen i Tværkulturelle Studier, 2009-ordningen eller Studieordningen for kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008-ordningen
Kursusindhold
Dette kursus er en samlet pakke, der giver den studerende et indgående kendskab til antropologisk og sociologisk teori og metode som anvendt på samfundsrelevante emner i det moderne Mellemøsten. Kurset introducerer en række centrale tematikker i antropologien og sociologien i en mellemøstlig kontekst, så som urbanisering, etnicitet, religiøsitet, nationalisme, kollektiv erindring, køn, subjektivitet, og vold. Samtidig giver kurset indblik i såvel forskelle som ligheder imellem sociologi og antropologi som videnskabelige discipliner.
Målbeskrivelser

KA 2008-ordning:
Sociologi i Mellemøsten (Fagelementkode HMØK03671E)
eller
Antropologi i Mellemøsten (Fagelementkode HMØK03701E)

Kandidatuddannelsen i Tværkulturelle Studier 2009-ordning:
Regional Specialisering 1 (Fagelementkode HTÆK03021E)
eller
Regional Specialisering 2 (Fagelementkode HTÆK03041E)

Komparative Kulturstudier, KA tilvalg 2008-ordning:
Tematisk emnespecialisering A (Fagelementkode HKKK03291E)

En eller flere grundbøger, en monografi, samt videnskabelige artikler. En udførlig kursusplan vil fremgå af kursets grupperum i Absalon.
Forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 50
  • Forberedelse
  • 292,5
  • Forelæsninger
  • 70
  • I alt
  • 412,5