HMØA03651U ARAB, Struktur og Forandring i Mellemøstens Moderne Historie

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Structure and Change in the Modern History of the Middle East

Uddannelse
Udbydes efter KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Tværkulturelle studier, 2009 eller Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i arabisk eller tyrkisk 2008 eller Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008
Kursusindhold
Strukturer og forandringer i Mellemøstens moderne historie studeres igennem et perspektiv forankret i politologisk, sociologisk og antropologisk teori. Fokus er på stater, byer og bevægelser i perioden 1850-2013.
Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2009-studieordning:
Regional Specialisering 1 (fagelementkode HTÆK03021E) 
Regional Specialisering med sprog 2 (fagelementkode HTÆK03041E)

KA 2008-studieordning (gymnasierettet): 
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

Roger Owen. 2004. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd Edition, London/New York: Routledge. Derudover vil de studerende ved kursusstart blive oplyst om ydeligere to grundbøger samt online kompendium.
Der kræves almindelig viden om Mellemøstens historie i det 20. og 21. århundrede. Se desuden individuelle studieordninger for evt. sproglige forudsætningskrav.
Første fase (uge 36-40): 2 x 2 timer ugentlig undervisning med diskussion
Anden fase (uge 41-43): Læseperiode og gruppearbejde
Tredje fase (uge 44-51): 1 x 2 timer ugentlig undervisning med diskussion samt 1 x 2 timers ugentlig gruppearbejde og spørgetimer.
Det forventes at man deltager ved hver undervisningsgang og at man har læst i henhold til undervisningsplanen.
Der må påregnes en del forberedelse, da der udover det områdespecifikke læses komplicerede teoretiske tekster.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse