HLIB10412U  Informationssøgning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Information retrieval

Uddannelse
IT & Sprog
Kursusindhold

Eksaminanden kan
- forklare centrale begreber, teknikker og problemer inden for informations-søgning og sprogteknologi
- analysere og behandle relevante sproglige problemstillinger, såsom flerty-dighed og synonymudtryk
- programmere og evaluere enkle løsningsforslag

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende (herunder bl.a. øvelser, som de studerende vil løse i timen med vejledning af underviseren, eller oplæg fra de studerende).
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • I alt
  • 210