HLIB00521U  Dansk sprog

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Danish language

Uddannelse
Lingvistik
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlige hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • I alt
  • 420