HLIA00541U Semantik og pragmatik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Semantics and pragmatics

Uddannelse
Lingvistik

Alan Cruse. 2010. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics, 3rd ed. Oxford, UK: Oxford University Press.

Se studieordning.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning.