HLIA00511U Introduktion til lingvistik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to linguistics

Uddannelse
Lingvistik
Kursusindhold

De lingvistiske deldiscipliner i modulet inkluderer bl.a. historisk lingvistik, typologisk klassifikation af sprog, psykolingvistik (studiet af sprogprocessering), første- og andetsprogstilegnelse og sociolingvistik. I dette modul er fokus på lingvistikkens anvendelsesområder, mens kernedisciplinerne – syntaks, morfologi og fonetik – introduceres gennem arbejdet i dansk i modul II.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.

BIBLIOTEKSUNDERVISNING (biblioteksbrug og litteratursøgning) i uge 39:
Mandag d.23/9, kl. 12-13.
Lokale: 22.2.56 og 22.2.58
OBS: Deltagelse er obligatorisk. Det anbefales fra studienævnets side, at også BA-TV studerende deltager i biblioteksundervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 126
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Øvelser
 • 28
 • I alt
 • 406
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Se studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala