HKVA10023U Fra køn til queer: Modernitet, seksualiteter og kultur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

From gender to queer: Modernity, sexualities and culture

Uddannelse
Kønsstudier
Kursusindhold

Kurset giver et overblik over seksualitetens moderne kulturhistorie med fokus på konstruktionen af køn. Hvordan blev seksualitet konstrueret i det moderne og hvordan blev det dekonstrueret i det postmoderne? Kulturhistorisk vil kurset have særligt fokus på konstruktionen af homoseksualitet, heteroseksualitet samt trans- og interseksualitet. Den moderne seksualitetshistorie fortælles og undersøges kronologisk fra den moderne homoseksualitet blev ”opfundet” til post-AIDS-æraen, hvor trans- og interseksualitet er kommet på dagsordenen, hvor kønsneutralt ægteskab er indført i flere europæiske lande

 

Teoretisk giver kurset et introduktion til centrale teoriretninger indenfor feministisk- og seksualitetsforskning,  med særlig vægt på Michel Foucault, Judith Butler, queer teori og teorier om seksuelt medborgerskab. Med Foucault og Butler er det muligt ikke at se seksualitet og seksuel identitet som en essens eller som noget eviggyldigt, men derimod som noget foranderligt, ustabilt og performativt.

 

Første del af kurset vil vægte teori og historie, mens anden del vil vægte en mere tematisk indgang i feltet. Her vil vi undersøge temaer som: Trans- og interseksualitet, seksuelt medborgerskab, ægteskab, nye familieformer og etnicitet.

 

Teoretisk vægtes hvordan seksualitet og seksuel identitet er blevet opfattet som en essens, og hvordan nye teorier sætter denne opfattelse på spil. I stedet opfattes seksualitet og seksuel identitet som foranderligt og ustabilt.

 

Med queer teori blev den seksuelle identitet og seksualitet sat i fokus i analyser og forskning af kulturelle produkter og samfund – og kurset sætter netop de teoretiske erkendelser og perspektiver i spil med en række analyseeksempler hentet fra kulturens verden, fx litteratur, medier, samfundsdebatter og film.

 

Målbeskrivelser

Den studerende vil opnå kompetencer, så han/hun er i stand til:

 • at demonstrere      og formidle indsigt i seksualitetens kulturhistorie med fokus på      konstruktionen af kønnet og seksuel identitet i det moderne og deres      dekonstruktioner i det postmoderne.
 • kritisk at      vurdere begreber som identitet og subjektivitet. Herunder opfattelser af      køn, seksualitet og andre identitetsmarkører i et historisk og nutidigt      perspektiv.
 • kritisk at      vurdere og bedømme centrale teoriretninger indenfor seksualitets-, køns-      og queerteorier samt centrale teoretikere som fx Judith Butler og Michel      Foucault.
 • at kunne anvende      og kombinere disse teorier på konkret empirisk materiale.
 • demonstrere      indsigt i forskellige teorier om seksualitet og køn, kundskab om de      empiriske tilnærmelsesområder og forståelse af, hvordan ny viden om      seksualitet og køn produceres.
 • at kunne drøfte      teoretiske og politiske konsekvenser af forskellige      seksualitetsperspektiver.

Jagose: Queer theory – an introduction

Weeks: Sexuality

 

Kvinder, Køn og Forskning nr. 2/09, Seksualitet.

Kvinder, Køn og Forskning nr. 3-4 2011 Trans

 

Dansk sociologi: Tema: Sexualitet
http:/​/​ej.lib.cbs.dk/​index.php/​dansksociologi/​issue/​view/​266

 

 

Kompendium  samt tekster på Absalon.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 126
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se fagets studieordning.