HKVA03121U Kønsforskningen teori og praksis

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Gender Study: Theory and Practice

Uddannelse
Kønsstudier
Kursusindhold

Kurset introducerer til væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning. Vi ser på centrale kønsforsknings­mæssige temaer: Hvilke metoder og spørgsmål har køns­forskningen traditionelt benyttet sig af? Hvilke diskussioner og problemstillinger har formet feltet? Hvad henviser begrebet ”køn” overhovedet til? Er køn noget, man har eller noget, man gør – eller noget helt tredje? Findes der noget sådant som ’det specifikt mandlige’ og ’det specifikt kvindelige’? Og hvad kan man i givet fald forstå ved det? Hvilken rolle spiller kroppen og sproget for den måde, vi forstår og kønner verden på? Hvilken betydning har op­fattelser af køn for opfattelser af andre sociale fænomener? Kan køn overhovedet undersøges isoleret eller interagerer det per definition med klasse, race og seksualitet? Hvad er ligestilling, og opnås det bedst gennem kvoter eller mainstreaming eller noget helt tredje? Mød forskeren i arbejde, læs artikler skrevet af danske og udenlandske fagfolk og se, hvordan de bærer sig ad med at finde nye veje, der fører til stadig nye indsigter. På kurset undersøger vi begrebet ”køn”, som denne størrelse kommer til syne i den sociale, kulturelle og politiske historie samt i forskellige kulturelle produkter. På kurset præsenteres en række teorier og retninger her­under: Psykoanalyse, maskulinitets­forskning, postkolonial feminisme, queer teori, ­forskels­feminisme, biologi, intersektionalitet, og trans*-teori. Kurset består af konfrontations­timer, seminarer og øvelser.

Målbeskrivelser
 • Den studerende opnår kendskab til forskelle og ligheder mellem kønsteoretiske positioner.
 • Den studerende opnår kendskab til historiske forskelle og ligheder i synet på kønnets ontologi og betydninger.
 • Den studerende kan omsætte de nævnte positioners tænkning i konkrete analyser af udvalgte kulturprodukter af forskellig art.

Se desuden de generelle kompetencemål i de respektive studieordninger på: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​koensstudier_bat_2007_2008.pdf/​

Bøger som skal anskaffes:

 • Nina Lykke: Kønsforskning (2008) (kap. 1-5). Kan købes i Academic Books
 • Kompendium købes i Kompendieudsalget, som ligger i KUA 2 i stueetagen i bygning 11.
 • E-kompendium: => Se Absalon: adgang via punkt KU.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og
opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 63
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis).
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået