HKOB00741U KOR, Koreansk sprog 3: Mundtlig kommunikation (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Korean Language 3: Oral Communication

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Hovedvægten ligger på praktiske øvelser af den mundtlige talefærdighed, men omfatter også tekstlæsning og andre øvelser.


Efter kurset kan den studerende oplæse kendte tekster på moderne koreansk korrekt, genfortælle teksten/teksterne på koreansk, føre en ubesværet enkel samtale på koreansk over et emne hentet fra kendte tekster og anvende korrekte høflighedsformer
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Koreansk sprog 3 (fagelementkode HKOB00741E)
Bestået Koreansk sprog 2
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse