HKOA00691U KOR, Koreansk Sprog 1-2-3 (moderne)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Korean language 1-2-3 (modern)

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordningen
Kursusindhold
Kursusindhold oplyses senere
Målbeskrivelser

BA 2010-ordning: 
Sprog 1 (fagelementkode HKOB00691E), Sprog 2 (fagelementkode HKOB00711E) eller Sprog 3 (fagelementkode HKOB00741E)

BA 2005-ordning:
Koreansk B Moderne Oversættelse (fagelementkode HKOB00361E) eller Koreansk C Mundtlig Kommunikation (fagelementkode HKOB00391E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Koreansk A Moderne med sproghistorie (fagelementkode HKOB10031E)

Koreansk sprog 1 forudsætter at propædeutikken er bestået. Koreansk sprog 2 forudsætter at Koreansk sprog 1 er bestået. Koreansk sprog 3 forudsætter at Koreansk sprog 1 er bestået.
Holdundervisning: oversættelsesøvelser og konversation
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse