HKKA10074U  AFLYST: KK, Ting og teknologi i et tværkulturelt perspektiv (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Things and technology in a cross-cultural perspective

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller

KA tilvalg studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold
I de seneste år er studiet af menneskers omgang med ting og teknologier blevet betegnet som ”den materielle vending". Tingene er blevet ”aktører”, har en ”biografi” og former menneskers forståelse af sig selv og andre. Akademikere, designere og ingeniører har vist fornyet interesse for forholdet mellem mennesker, ting og kulturelle sammenhænge og har kritiseret det ensidige sproglige/diskursive fokus på menneskers liv. På kurset vil vi arbejde med tingenes rolle gennem emner som forbrug, teknologi, landskaber, erindring og sanser i et tværkulturelt perspektiv. I vil blive introduceret til såvel grundlæggende begreber som helt nye diskussioner inden for et spirende forskningsfelt
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning: 
Analytisk emne A (fagelementkode HKKB10071E)
Analytisk emne B (fagelementkode HKKB10081E)
 
KA tilvalg 2008-studieordning:
Analytisk emnespecialisering A (fagelementkode HKKK03271E)
Analytisk emnespecialisering B (fagelementkode HKKK03281E)
Størstedelen af undervisningsmaterialet vil blive uploaded i kursets elektroniske grupperum i Absalon på KUnet.dk.
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og korte studenteroplæg.
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370
  • Forelæsninger
  • 42
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5