HKIB00741U KIN, Sprog 4: Moderne (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language 4: Modern

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Vi vil læse forskellige typer af kinesiske tekster fra forskellige genrer og forskellige perioder, og der vil være øvelser i grammatisk analyse, oversættelse fra og til kinesisk og mundtlig diskussion af teksterne.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Kinesisk sprog 4 - Moderne (fagelementkode HKIB00741E)
Se relevant studieordning
Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse