HKIB00711U KIN, Kinesisk Sprog 3: Mundtlig kommunikation og tekstforståelse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Chinese Language 3 Oral Communication and Text Comprehension

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold
Aktiv inddragelse af de studerende, fx gennem studenteroplæg og gruppearbejde. Hovedvægten ligger på praktiske øvelser i den mundtlige talefærdighed, men omfatter også tekstlæsning og andre øvelser.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Mundtlig kommunikation og tekstforståelse (fagelementkode HKIB00711E)

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret
Kombination af tekstlæsning, samtale om læste tekster samt generel samtale baseret på medieindslag

Mikkel Bunkenborg: Tekstlæsning (14 x 2 timer)
NN: Tekstlæsning (14 x 2 timer)
Wang Yukun: Samtale (14 x 4 timer)

Der undervises på 2 hold.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse