HKIB00671U KIN, Kinesisk Sprog 1: Skriftlig

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Chinese Language 1: Written

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold
Modulet sigter mod at udvikle den studerendes aktive sprogfærdighed på det studerede sprog. Dette inkluderer reception og formidling af talt og skrevet sprog, især gennem skriftlig oversættelse, samt en i forhold til propædeutikniveauet øget indlæring af grammatiske, semantiske og syntaktiske aspekter af det studerede sprog samt eventuelt sproghistorie
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Kinesisk sprog 1: Skriftlig (fagelementkode HKIB00671E)
陈宫之路 (samme materiale som bruges i undervisningen i Kina)
Fjernundervisning: Oversættelser, resumér, gruppevejledning
Studerende som ikke er i Kina kan også deltage
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse