HKIA03021U  KIN, Tværfagligt tema: Projektdesign

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Interdisciplinary Issues in Asian Studies: Project Design

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Asienstudier 2008
Kursusindhold
Kurset henvender sig til kandidatstuderende på Asien Studier, som er i gang med at planlægge specialer eller andre større opgaver. Det forventes, at de studerende i løbet af kort tid præsenterer en problemstilling, helst et potentielt specialeemne, i skrift og tale. Med udgangspunkt i de studerendes præsentationer af problemstillinger diskuterer vi forskellige tilgange til de studerendes forskningsemner, sammenhængen mellem teori og metode, analysestrategier, sprog som redskab og analyseobjekt, forskningsdesign, dataindsamling, og vidensproduktion. De studerende vil således blive guidet gennem forskningsplanlægning og -design, hele vejen fra valg og fokusering af emne og undersøgelsesspørgsmål, over undersøgelse og dataindsamling frem til den afsluttende sammenskrivning af en synopsis.
Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Tværfagligt Tema (konstituerende, tilvalg)
Koreastudier: (fagelementkode HKOK03431E)
Tibetologi: (fagelementkode HTIK03021E)
Japanstudier: (fagelementkode HJAK03032E)
Indonesisk: (fagelementkode HFKK00356E)
Indologi: (fagelementkode HIDK03021E)
Kinastudier: (fagelementkode HKIK03022E)
Thai: (fagelementkode HFKK00372E)

Forelæsning, diskussion, studenteroplæg, gæsteforelæsere og kollokvium
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 384,5
  • I alt
  • 412,5