HKIA0073CU  KIN, Konfucianisme (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Confucianism

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen
Kursusindhold

Kurset fokuserer på de tidlige kilders (ca. 450-221 fvt.) behandling af Konfucius samt de historiske og filosofiske forudsætninger for konfucianismens opståen og udvikling frem til i dag. Nøglebegreber og vigtige tænkere i de konfucianske traditioner gennemgås suppleret med læsning af (klassiske og/eller moderne) kinesiske kildetekster som basis for en række tematiske diskussioner, der skal belyse konfucianismens menneskeopfattelse og dens etiske, filosofiske og religiøse betydning i det 20. og 21. århundrede. Endvidere vil konfucianismen blive diskuteret og sammenholdt med andre tankeretninger og begreber som fx maoisme, kulturel identitet, nationalisme, kristendom, menneskerettigheder m.v. Undervisningen vil være baseret på diskussioner med udgangspunkt i oplæg fra underviser og de studerende. Tekstlæsning foregår i selvstændigt skemalagte timer.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Realia 1 (fagelementkode HKIB00731E)
Realia 2 (fagelementkode HKIB00761E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Realia D (fagelementkode HKIB10041E)
Realia E (fagelementkode HKIB10051E)
Realia F (fagelementkode HKIB10061E).
Se relevant studieordning
Forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner + 2 t. ugl. kinesisk tekstlæsning (studerende ved Kinastudier)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 244,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 56
 • Teoretiske øvelser
 • 56
 • I alt
 • 412,5