HKIA0073BU KIN, Spiritualitet, tibetanske buddhister og politisk organisering (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Tibet and the politics of religion

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

eller Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen

eller Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tibetologi 2007-ordningen
Kursusindhold

Buddhismen betragtes af mange tibetanere som selve essensen af, hvad der er tibetansk. Set i det perspektiv er den fundamentalistiske ateisme, som blev introduceret under kultur revolutionen (1966-1976) og da ethvert udtryk for religion blev forbudt, et skræmmebillede i tibetanernes kollektive erindring. Og selvom den kinesiske sekulære stat under Deng Xiaopings reformer har medført en revitalisering af buddhismen, forsøger staten at kontrollere og begrænse den Tibetanske buddhismes udfoldelse.

Dette kursus undersøger den historiske udvikling af kinesiske og tibetanske sekularismer, forholdet mellem religion og politik, chos og srid, og betydningen af spiritualitet for tibetanske og kinesiske politikker før og nu. Vi kigger blandt andet på pre-1951 Lhasa regeringens politisk-spirituelle ideologi (Tib: chossrid zung 'brel), klostrenes organisering og politiske engagement; Dalai Lamas dobbelte rolle som spirituel og politisk leder; religiøs nationalisme og politiske ritualer, og endelig undersøger vi, hvordan den kinesiske stat har reguleret, efterlignet og også brugt religion til politiske formål.
Målbeskrivelser
2010-ordning:
Kinesisk realia 1: (fagelementkode HKIB00731E)
Kinesisk realia 2: (fagelementkode HKIB00761E)
Tibetologisk Realia 2 (fagelementkode HTIB00731E)
Tibetologisk Realia 3 (fagelementkode HTIB00761E)

BA-tilvalg for Kinastudier 2007-ordning:
Kinesisk Realia D (fagelementkode HKIB10041E)
Kinesisk Realia E (fagelementkode HKIB10051E)
Kinesisk Realia F (fagelementkode HKIB10061E)

BA-tilvalg for Tibetologi 2007-ordning:
Tibetologisk Realia A (fagelementkode HTIB10041E)
Tibetologisk Realia B (fagelementkode HTIB10061E)
Se relevant studieordning
Forelæsning, diskussion, studenteroplæg og kollokvium
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 150
 • Forelæsninger
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 162,5
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet