HKIA00738U KIN, Qingdynasti (1644-1912): Storhedstid og undergang

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Qing Dynasty (1644-1912): Greatness and Fall

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold
Under Qingdynastiet skabtes grundlaget for Kinas nuværende geografiske grænser samt mange af de sociale, kulturelle, administrative og politiske tiltag, som havde stor indflydelse på indrettelsen af den moderne kinesiske stat. Qingempiriet var en multietnisk konstruktion, og kurset forsøger at inddrage forskellige etnisk-kulturelle vinkler i fremstilling. Endvidere fokuseres der på de faktorer, som i 1700-tallet skabte verdens største økonomi, samt årsagerne til sammenbruddet i sidste halvdel af 1800-tallet. Endelig ser vi på skiftende evalueringer af Qingdynastiet i Vesten og Kina gennem de sidste 100 år og Qingdynastiets betydning i den moderne kinesiske bevidsthed.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Kinesisk realia 1: Kinas historie og kultur (fagelementkode HKIB00731E)Kinesisk realia 2: Historie, samfund, kultur (fagelementkode HKIB00761E)

BA 2005-ordning:
Kinesisk Realia B (fagelementkode HKIB00471E)
Kinesisk Realia C (Valgfag) (fagelementkode HKIB00501E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Kinesisk Realia D (fagelementkode HKIB10041E)
Kinesisk Realia E (fagelementkode HKIB10051E)
Kinesisk Realia F (fagelementkode HKIB10061E)
Grundbog: William T. Rowe. China’s Last Empire: The Great Qing. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
Se relevante studieordninger
Forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner + 2 t. ugl. kinesisk tekstlæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse