HKIA00651U KIN, Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 2 (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to the History and Cultural History of China 2

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen
Kursusindhold
En gennemgang af væsentlige politiske, sociale og kulturelle udviklinger med udgangspunkt i Kinas geografiske, befolkningsmæssige og sproglige sammensætning. Undervisningen fordeler sig mellem forelæsninger og gennemgang af kildemateriale og vil fokusere på følgende emner i tematisk og diakront perspektiv: Revolution, samfund, landbrug, statsdannelse, uddannelse, filosofi, religion, litteratur og andre kulturelle manifestationer. Der vil blive lagt vægt på det moderne Kina med perspektiver frem til i dag. Kurset vil endvidere fokusere omverdenens skiftende syn på Kina samt Kinas egen opfattelse af sin position i verden.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 2 (fagelementkode HKIB00651E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 2 (fagelementkode HKIB10022E)

Cheng Pei-kai, and Michael Lestz with Jonathan D. Spence, eds. The Search for Modern China: A Documentary Collection. New York and London: W. W. Norton, 1999

Spence, Jonathan D. The Search for Modern China: Third Edition.  New York: W. W. Norton, 2013.
Bestået Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 1
Forelæsninger og studenteroplæg, 2 + 1 time ugentlig
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 94,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • Praktiske øvelser
  • 56
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse