HKIA00621U KIN, Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to the History and Cultural History of China 1

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold
En gennemgang af væsentlige politiske, sociale og kulturelle udviklinger med udgangspunkt i Kinas geografiske, befolkningsmæssige og sproglige sammensætning. Undervisningen fordeler sig mellem forelæsninger og gennemgang af kildemateriale og vil fokusere på følgende emner i tematisk og diakront perspektiv: Kronologi, kilder til Kinas historie, landbrug, dynastier og statsdannelse, uddannelse, filosofi, religion og litteratur. Der vil blive lagt vægt på det førmoderne Kina med perspektiver til i dag. Kurset vil endvidere fokusere omverdenens skiftende syn på Kina samt Kinas egen opfattelse af sin position i verden
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 1
(fagelementkode HKIB00621E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 1
(fagelementkode HKIB10012E)

Valerie Hansen. The Open Empire: A History of China to 1600. New York: W. W. Norton, 2000.

Jonathan D. Spence. The Search for Modern China: Third Edition.  New York: W. W. Norton, 2013.

Patricia Buckley Ebrey, ed. Chinese Civilization: A Sourcebook. Second Edition, Revised and Expanded. New York: The Free Press, 1993.
Forelæsninger og studenteroplæg, 2 + 1 time ugentlig
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse