HJAK03042U JAP, Tekstbaseret emne (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Freely chosen, text-based topic

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier
Kursusindhold
Forberedelse til prøve i Tekstbaseret emne.

Eksaminanden vælger i samråd med eksaminator et emne. I forhold til dette emne kan eksaminanden

 • fremstille og argumentere i hovedtræk.
 • målrettet skaffe sig viden ved at søge oplysninger om og kilder til det valgte emne.
 • redegøre for forskellige tilgange til det pågældende emne og eventuelt også til en konkret tekst.
 • diskutere en kildetekst i relation til andre tekster inden for emnet og til emnet som sådant.
 • redegøre for og forklare sproglige og indholdsmæssige elementer og problemstillinger i de tekster, der opgives til emnet.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Tekstbaseret emne (fagelementkode HJAK03042E)
Studerendes selvvalgte tekster
Det anbefales at tage faget efter emne med sprogfærdighed og Tværfagligt tema.
Vejledning, evt i grupper afhængig af emne
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 405,5
 • Vejledning
 • 7
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse