HJAB00741U  JAP, Japansk sprog 3: Mundtlig kommunikation (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

JJapanese Language 3: Oral Communication

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Der opøves kompetence på højere middelniveau i mundtlig kommunikation. Undervisningen arbejder med samtaleøvelser, mundtlig sætningskonstruktion og udtale med udgangspunkt i kursets tekster, samt med præsentationer af de studerende.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Japansk Sprog 3 (Fagelementkode HJAB00741E)
Scannede tekster lægges i grupperummet
Japansk Sprog 1 moderne med sproghistorie
Klasseundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 70
  • Forberedelse
  • 342,5
  • I alt
  • 412,5