HJAB00681U JAP, Japansk sprog 1, moderne med sproghistorie (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Japanese 1 with history of the Japanese language

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold
Sprogindlæring, tekstlæsning og sproghistorieforelæsninger
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Japansk Sprog 1 (Fagelementkode HJAB00681E)
Tekster til sprogundervisningen, Grundbog til Sproghistorie: Frallesvig, Bjarke (20109 A History of the Japanese Language. Cambridge University Press.
Bestået japansk propædeutik
Øvelser og forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 98
  • I alt
  • 98
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse