HJAA00702U  TORS, ToRS-Fællesfag - Videnskab og videnskabsteori

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ToRS Common course – Science and Theory of Science

Uddannelse
Se relevant studieordning
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
Kursusindhold
Undervisningen er en indføring i almen humanistisk og samfundsvidenskabelig videnskabsteori og nyere religionsvidenskabelige teorier og metoder. Fokus er især på de for religionsvidenskab relevante videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, som de afspejler sig i den nyere litteratur. Der introduceres nærmere til udvalgte teoridannelser og gives forskningshistoriske perspektiveringer. Undervisningen vil også give videnskabsteoretiske udblik til andre specialiseringers teorier og metoder.

Pensum er 1.000 sider, heraf er 350 sider fællespensum fra ToRS fællesdelen – de resterende 650 sider kan opgives som fællespensum eller som individuelt pensum.
Yderligere informationer om litteratur gives via Absalon.

Se relevant studieordning
Holdundervisninng
Hold A) Kinastudier og Tibetologi
Hold B) Japanstudier og Koreastudier
Hold C) Sydøstasien
Hold D) Indologi
Hold E) Religion
Hold F) Moderne Indien og Sydasien
Hold G) Eskimologi
Hold H) Indianske sprog og kulturer
Hold I) Oldtidsstudier
Hold J) Mellemøsten
Hold K) Øst- og Sydøsteuropa
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140