HJAA00674U JAP, Japans Litteratur (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Japanese Literature

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold
Undervisningen fokuserer på den japanske litteraturhistorie i den moderne periode, idet de vigtigste forfatterskaber og deres repræsentative værker gennemgås. Der lægges vægt på samspillet mellem litteratur og samfund i Japans moderniseringsproces; påvirkninger fra Vesten med særligt henblik på forfatterne i efterkrigstidens Japan - Mishima, Abé, Ôe og Murakami; samt påvirkninger fra animé og manga.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: 
Realia 3 (Fagelementkode HJAB00761E)
Scannede tekster lægges i grupperummet
Bestået Introduktion til Japanstudier 1: Japans historie og kulturhistorie efter 1945 og Introduktion til Japanstudier 2: Japans historie og kulturhistorie før 1945.
Klasseundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse