HJAA00631U JAP, Japansk propædeutik B (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Japanese Propædeutics B

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Undervisningen består af grammatik og skriftlige og mundtlige øvelser. Lærebogen er lærebogssystemet Minna no nihongo 2. Der gennemgås grammatik med analyseteknik og arbejdes med oversættelse, både dansk-japansk og japansk-dansk, og indlæring af flere kinesisk tegn. Desuden videreudvikles de mundtlige færdigheder og udtale.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Japansk Propædeutik B (fagelementkode HJAB00631E)
Bestået Japansk propædeutik A
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 436,75
  • Forelæsninger
  • 182
  • I alt
  • 618,75
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse