HJAA00601U  JAP, Japansk propædeutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Japanese Propædeutics A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold
Undervisningen består af grammatik og skriftlige og mundtlige øvelser.Grammatikken gennemgås i de lektioner fra lærebogen, der skal arbejdes med i den pågældende uge, og arbejdes med læsning af ugens lektioner, oversættelse, træning af tegn samt øvelser i anvendelse af de nye grammatiske former i lektionerne. Desuden arbejdes der med samtaleøvelser, mundtlig sætningskonstruktion og udtale med udgangspunkt i lektionerne gennemgået i grammatik og øvelser.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Japansk Propædeutik A (Fagelementkode HJAB00601E)
Ingen forudsætningskrav til dette kursus
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 202,5
  • Forelæsninger
  • 210
  • I alt
  • 412,5