HITK04031U  Italiensk - Oversættelse dansk-italiensk og italiensk-dansk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Translation Danish-Italian and Italian-Danish

Kursusindhold
Formålet med kurset er dels at styrke færdigheden i at oversætte fra italiensk til dansk og fra dansk til italiensk, dels at erhverve kendskab til grundlæggende begreber og problemstillinger inden for oversættelsesteori og -kritik. Undervisningen er bygget op omkring oversættelsesopgaver der besvares individuelt og i grupper. De forskellige oversættelsesforslag og brug af hjælpemidler diskuteres i timen, med fokus på det kontrastive og på de særlige sproglige, stilistiske, genre- og situationsbetingede problemer den enkelte tekst stiller
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0