HITK03841U  Italiensk - Frit emne: Medløberi, repression og racepolitik under fascismen.

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Free topic

Kursusindhold
Det er en udbredt opfattelse, at den italienske fascisme tager sig mere godartet ud end den tyske nazisme. Kurset går nærmere ind i denne antagelse og undersøger kritisk, hvorledes det fascistiske regime behandlede den politiske opposition og ikke mindst etniske mindretal som jøderne. Vi vil se på de midler, som et totalitært undertrykkelsesapparat som det fascistiske sætter i værk via lovgivning, politimæssige foranstaltninger og almindeligt medløberi. Kurset vil endvidere se på forståelsen af fascismen i den kollektive erindring frem til i dag, således som denne kommer til udtryk i det postfascistiske klima, der har præget den politiske kultur de sidste årtier.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0