HITB0T011U Italiensk - Italiens kultur 1: Litteratur, historie og samfund 1000-1900. Introduktion og oversigt

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Italian culture 1: Literature, history and society 1000-1900. Introduction and overview

Kursusindhold

Kurset forgrener sig i to sideløbende forløb til belysning af 1) civilisationen og 2) den litterære kultur. Kurset giver en oversigt over de lange, grundlæggende linjer i italiensk historie og kultur, fra bystaterne over fyrstehoffet til modreformation, oplysningstid og Italiens samling, og frem til begyndelsen af det 20. årh. og Første Verdenskrig.

 Undervisningen i dette modul består af:

Italiens Kultur 1: Litteratur

Italiens Kultur 1: Historie

Italiens Kultur 1: Litteratur og historie: tekstlæsning
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet