HITB00691U Italiensk - Valgfag, Regionernes Italien: Sprogfærdighed

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Italian - Selective subject: Language proficiency

Kursusindhold
Målet med kurset er at styrke de studerendes sprogfærdighed på italiensk, i såvel mundtlig som fri skriftlig fremstilling. Der arbejdes med tekster omhandlende problemstillinger af relevans for regionale forhold i Italien, såvel generelt som specifikt om den region eller by der studeres i modulets andet fagelement. Disse tekster vil være udgangspunkt for såvel mundtlige præsentationer og diskussioner som egen tekstproduktion på italiensk (typisk korte argumentative tekster). Vi vil arbejde med ordforråd, syntaks, tekstopbygning og registerbevidsthed, samt formålstjenlig udnyttelse af de foreliggende hjælpemidler
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse