HITB00521U Italiensk - Bachelorprojekt

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bachelorproject

Kursusindhold
Den studerende udarbejder i løbet af semestret sin projektopgave (længde 15-20 sider). Emnet skal ligge inden for italienskstudiets fagområder, typisk i forlængelse af tidligere kurser eller i forbindelse med kurser der udbydes i efterårssemestret. Hvis den studerende ikke allerede har kontaktet en underviser mhp vejledning, bør dette ske allerede i begyndelsen af semestret. Emneområde og problemstilling for opgaven skal godkendes af vejleder inden 15. oktober. Der vil tidligt i semestret blive arrangeret 2 gange med fælles vejledning i opgaveskrivning, og senere i semestret et fælles BA-projektseminar hvor de studerende fremlægger og diskuterer deres projekt for et forum af vejledere og andre projektskrivere. 
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet