HITA0T051U  Italiensk - Italiens kultur 3: Litteratur historie og samfund: Litteratur, film og historisk kontekst

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literature, history and society

Kursusindhold

Kurset, som fordeler sig på to ugentlige forløb (à 14 dobbelttimer), vil på forskellig vis arbejde med emner, problemstillinger og diskussioner, der knytter sig til det overordnede emne: Litteratur, film og historisk kontekst.

På GS’s og CB’s kursusforløb vil vi arbejde med følgende værker:

 1. 1.     Romanzo criminale, roman af Giancarlo De Cataldo (2002), filmatiseret af Michele Placido (2005), der bygger på den virkelige historie om ‘La banda di Magliana’, der huserede i Rom fra 1970erne til 1990erne.
 2. 2.     Gomorra, roman af Roberto Saviano (2006), filmatiseret af Matteo Garrone (2008), der bygger på virkelige begivenheder omkring den napolitanske camorra.

På PSL’s kursusforløb vil vi arbejde med flg. værker:

 1. Primo Levis selvbiografiske vidnesbyrd Se questo è un uomo (1947/1958) om hans ophold i Auschwitz. Vi vil sammenligne den med Roberto Benignis film La vita è bella (1997), som ligeledes skildrer Holocaust men med ganske andre virkemidler.
 2. Amara Lakhous' roman Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio (2006), som tematiserer migration og kulturmøde. Filmatiseringen af romanen vil evt. også blive inddraget for at analysere forskelle og ligheder mellem filmen og dens forlæg.

De to forløb vil behandle forskellige temaer og på forskellig vis komme ind på: 1) det overordnede spørgsmål om, hvordan de valgte film og tekster repræsenterer historisk virkelighed, hvordan de med deres særegne retorik og udtryksmidler erindrer sig historien eller behandler samfundsmæssige problemstillinger, og 2) med spørgsmålet om, hvad der sker (teknisk og indholdsmæssigt) når litteratur bliver brugt som drejebogsmateriale for film - et træk, der har været karakteristisk for italiensk kultur efter anden verdenskrig. 

De ovennævnte bøger kan med fordel anskaffes før kursusstart. Sekundærlitteratur vil blive lagt som pdf-filer i Absalon til individuel udprintning.

Den studerende udarbejder en synopsis om et selvvalgt emne indenfor hvert af de to kursusforløb, og kommer op i emnet for den ene synopsis ved den mundtlige eksamen.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • Forberedelse
 • 0
 • Forelæsninger
 • 0
 • I alt
 • 0