HITA0T041U Italiensk - Oversættelse italiensk-dansk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Translation Italian-Danish

Kursusindhold
Formålet med kurset er  at opøve færdighed i at oversætte fra italiensk til dansk. Undervisningen er bygget op omkring oversættelsesopgaver der besvares individuelt og i grupper. Opgaverne gennemgås i timen, med fokus på de særlige problemer den enkelte tekst stiller, og diskussion af de forskellige oversættelsesforslag
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet