HITA0T021U Italiensk - Tekst-, film- og medieanalyse 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Text, film and media analysis

Kursusindhold

Der gives en indføring i grundbegreberne inden for tekst-, film- og medieanalyse. Gennemgangen af de forskellige analysebegreber sker i tæt forbindelse med arbejdet med konkrete italienske værker inden for de forskellige hovedgenrer (litteratur og film).

 

Undervisningen i dette forløb består af:

Tekstanalyse

Fælles: Introduktion til tekstanalyse

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet