HITA03832U  Italiensk - Frit emne: TALESPROG OG TALESPROGSKORPORA

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Free topic

Kursusindhold

Vi studerer forskellige aspekter af talesprog, fra autentisk tale (parlato parlato) til forskellige former for gengivelser heraf i en narrativ ramme (parlato scritto), herunder direkte tale, indirekte tale og dækket direkte tale.

Vi giver en introduktion til korpuslingvistik generelt og ser nærmere på forskellige italienske talesprogskorpora. Vi vil især gå i dybden med emner som informationsstruktur, tempusbrug og diskursmarkering.

Endvidere vil vi komme ind på multimodale korpora og undersøge sammenhænge mellem tale og gestik (kropssprog) i et tværsprogligt perspektiv.

 

Kurset er primært et KA-emne, men kan også anvendes som tilvalg (BA og KA) og som inspiration til BA-projekt og speciale.

Undervisere: Bjørn Wessel-Tolvig (ph.d.-studerende på Center for Sprogteknologi) og Erling Strudsholm

Litteratur:

Bazzanella, Carla (1994), Le facce del parlare. Firenze, La Nuova Italia.

Nencioni, Giovanni (1976), Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato. Strumenti critici X(1), s. 1-56.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0