HITA00801U  Italiensk - Tekst-, film- og medieanalyse 2

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Italian - Text, film and media analysis 2

Kursusindhold
Vi arbejder videre med præsentation, diskussion og anvendelse af begreber og metoder inden for tekst-, film- og medieanalyse i tæt forbindelse med analyse af konkrete italienske værker inden for de forskellige hovedgenrer. Kurset er ligesom den afsluttende hjemmeopgave tæt knyttet til modulets andet fagelement: Litteratur, historie og samfund efter år 1900 omkring de primærtekster vi arbejder med, og den historiske, samfundsmæssige og litterære/litteraturhistoriske kontekst og tilhørende problemstillinger og tematikker
Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0