HITA00791U  Italiensk - Litteratur, historie og samfund efter år 1900

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Italian - Literature, history and society after 1900

Kursusindhold
Litteratur
Kursets formål er en indføring i den litterære kultur, de vigtigste strømninger og udvalgte, centrale litterære tekster i perioden efter år 1900, med vægt på perioden fra og med 2. verdenskrig. Vi bevæger os fra den tidlige modernisme og avantgarde i begyndelsen af 1900-tallet, og op til neorealismen i efterkrigstiden. Derefter ser vi på 60’ernes neoavantgarde, 80’ernes postmodernisme og slutter af med eksempler på den nyeste italienske litteratur fra det sidste årti.

Historie og samfund
Kursets omdrejningspunkter er fascismen og fænomenets baggrund i første verdenskrig, dernæst den første republiks tilblivelse efter 1945 og dens begyndende krise i 1980erne og endelig Berlusconi-æraen med et særligt fokus på forholdet mellem medier og politik.
Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0