HITA00771U Italiensk - Grammatik, sprogbeskrivelse og oversættelse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Italian - Grammar, language description and translation

Kursusindhold
Vi arbejder videre med grammatikkens grundbegreber med henblik på beherskelse og anvendelse af den nødvendige terminologi og teori. Vi vil endvidere inddrage spørgsmål om stilproblemer og kontrastive overvejelser vedrørende italiensk sprog i forhold til dansk
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse